ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ Πρώτη Σερρών
ΙΣΧΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Wp) 99,64
ΕΙΔΟΣ Σταθερές Βάσεις Altec Solartechnik
PANNEL Yingli 235 Poly
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Power One Trio 5*20

Related projects