Τι είναι το Net Metering;

Net Metering

Net Metering – Τι είναι;

Το Νet Μetering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της ενέργειας που καταναλώνει ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας που παράγει το φωτοβολταϊκό του σύστημα. Ο όρος “net” προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε μία ορισμένη χρονική περίοδο. Η περίοδος αυτή είναι συνήθως ο κάθε κύκλος καταμέτρησης και τιμολόγησης της καταναλισκόμενης ενέργειας. Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή συνήθως δεν χάνεται για τον καταναλωτή αλλά συμψηφίζεται για μια ορισμένη χρονική περίοδο οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση. Η περίοδος αυτή σύμφωνα με την τελευταία υπουργική απόφαση ορίζεται στους 12 μήνες.
Συνεπώς Ο συμψηφισμός  αυτός μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει εξολοκλήρου  τις καταναλώσεις  του σε ηλεκτρική ενέργεια ή μέρος αυτών, ενώ παράλληλα του δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιεί το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.

Με τον όρο Net Metering, εννοούμε την ενεργειακή αυτοπαραγωγή παράλληλα με τον ενεργειακό συμψηφισμό. Το Net Metering μπορεί να εφαρμοστεί από αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς. Με την εγκατάσταση του κατάλληλου φωτοβολταϊκού συστήματος, μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια, για τη λειτουργία αντλιοστασίων, την άρδευση των χωραφιών, την πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών μονάδων, θερμοκηπίων, αλιευτικά καταφύγια κα., μειώνοντας σημαντικά το λειτουργικό τους κόστος.

Με πρόσφατη αλλαγή στα αγροτικά φωτοβολταϊκά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 4602/19, δίνεται η δυνατότητα στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, να εγκαταστήσουν μέχρι δύο αγροτικά φωτοβολταικά συστήματα δυναμικότητας έως 500 KW έκαστο, με σκοπό την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος. Με αυτόν τον τρόπο έχουν επιπλέον εισόδημα από την πώληση της περίσσιας ενέργειας που διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ. Επίσης τα έσοδα αυτά θα θεωρούνται και θα φορολογούνται ως αγροτικό εισόδημα.

Ειδικά για τους αγρότες επιτρέπεται ο εικονικός συμψηφισμός «Virtual Net Metering», δηλαδή δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής σε διαφορετικό χώρο από την εγκατάσταση κατανάλωσης. Έτσι εγκαθιστώντας οι αγρότες φωτοβολταικά πάρκα σε χωράφια μειώνεται το κόστος παραγωγής τους και να αυξάνεται το εισόδημά τους.

Ποιοι έχουν Δικαίωμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού Net Metering

Δικαίωμα εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού αυτοπαραγωγής Net-Metering έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη), και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα, είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

Σε κάθε περίπτωση, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων φωτοβολταϊκών σταθμών net-metering σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο ακινήτου. Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν οι συνιδιοκτήτες ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού μετά από παραχώρηση της χρήσης από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Προϋπόθεση αποτελεί η έγγραφη συμφωνία των συνιδιοκτητών. Για σύνδεση στην παροχή των κοινοχρήστων οι κύριοι των οριζοντίων ιδιοκτησιών εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτηρίου, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται είτε με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών του κτηρίου.

Γιατί Net Metering?

  • • Ο ιδιώτης ή ο επαγγελματίας δεν εξαρτάται από το κράτος για να επιδοτηθεί και για να αποσβέσει το κόστος της επένδυσης του αφού δεν υπάρχει χρηματική δοσοληψία με την πολιτεία και επομένως δεν υπάρχουν έσοδα από feed-in tariffs
  • • Ο ιδιώτης ή ο επαγγελματίας προπληρώνει την ηλεκτρική του ενέργεια για τα επόμενα 25 χρόνια με χαμηλό σταθερό κόστος  και δεν νοιάζεται για τις ετήσιες αυξήσεις της ΔΕΗ
  • • Tο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων για τη μεταφορά του σε συνδυασμό με τις ανταγωνιστικές τιμές προμήθειας και εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθιστούν την επιλογή του Net Metering συμφέρουσα για την πλειονότητα των νοικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων.
  • • Δίνει κίνητρο ώστε να καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια και δίνει ώθηση σε εναλλακτικές και σύγχρονες μορφές θέρμανσης όπως οι αντλίες θερμότητας κάνοντας έτσι ένα βήμα παραπάνω για την απεξάρτηση από τις διακυμάνσεις της τιμής του ρυπογόνου πετρελαίου ή του φυσικού αερίου.
  • • Η κατανάλωση γίνεται κοντά στην παραγωγή μειώνοντας τις απώλειες που παρατηρούνται κατά τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργεια.
  • • Η χώρα μας απαλλάσσεται από ενεργειακές εξαρτήσεις και τις διακυμάνσεις του κόστους
  • • Μειώνονται οι εκπομπές CO2
  • • Μειώνεται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων των γειτονικών περιοχών σε εργοστάσια παραγωγής ρεύματος με ορυκτά καύσιμα

Εάν και εσύ το σκέφτεσαι και θέλεις να μάθεις περισσότερα για αυτήν την επένδυση μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας και να ενημερωθείς από τους ειδικούς!