Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ENERGY SYSTEMS

Energy Systems  ιδρύθηκε το 2006 στις Σέρρες.
Κύριος Σκοπός της Εταιρίας μας είναι η Έρευνα , ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η κατασκευή ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), καθώς και η συνεχή και μακροχρόνια συνεργασία με τον επενδυτή – πελάτη για την βέλτιστη απόδοση του έργου μεγιστοποιώντας τα οικονομικά οφέλη πελατών της.
Τα προϊόντα της Energy – Systems βρίσκουν εφαρμογή σε αγροτεμάχια , σε κτίρια, επιχειρήσεις και βιομηχανίες.


Παρέχουμε στους πελάτες μας:

  • – Φωτοβολταϊκά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας .
  • – Ηλιοστάτες δηλαδή συστήματα Tracker πάνω στα οποία προσαρμόζονται τα Φωτοβολταϊκά , προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η απόδοση την παραγόμενης ενέργειας καθώς μεγιστοποιείται χρονικά η ορθότερη γωνία του φωτοβολταϊκού πάνελ και του ηλίου .
  • – Ολοκληρωμένα συστήματα τηλεπαρακολούθησης τηλεειδοποίησης και τηλεδιαχείρισης των φωτοβολταϊκών πάρκων.
  • – Ο επενδυτής-παραγωγός σε συνεργασία με την Energy – Systems έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί την επένδυσή του μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από όπου και εάν βρίσκεται . Το σύστημα τηλεειδοποίησης ενημερώνει άμεσα για οποιαδήποτε βλάβη εξασφαλίζοντάς μας την δυνατότητα για άμεση επέμβαση και επιδιόρθωσης , προκειμένου να αποκατασταθεί η παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η Energy – Systems, είναι πιστοποιημένη κατά
ISO 9001:2008 για όλες τις υπηρεσίες της Μελέτης – Εγκατάστασης – Εμπορίας & Συντήρησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.
Η διεύθυνση καθώς και το προσωπικό μας έχει ενστερνιστεί τη φιλοσοφία της Εταιρείας και εφαρμόζει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την ορθή εφαρμογή του Συστήματος.