Γιατί να βάλω Φωτοβολταϊκα;

Φωτοβολταϊκά

Μια γρήγορη ματιά

Τα Φωτοβολταϊκά αποτελούν αναμφισβήτητα μία από τις πιο ελκυστικές επενδύσεις και θα συνεχίσουν να αποτελούν διότι είναι ένας βιώσιμος τρόπος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνεπώς πρόκειται για μία επένδυση που στο μέλλον είναι σίγουρο ότι θα ακμάσει. Η Χώρα μας είναι μία από τις πιο ηλιόλουστες της Ευρώπης, με Έρευνες να δείχνουν ότι στην Ελλάδα έχουμε ηλιοφάνεια περίπου 250 μέρες τον χρόνο! Πιο συγκεκριμένα η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από την ηλιακή ακτινοβολία και η ηλεκτρική ενέργεια πωλείται στην ελληνική αρχή ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερές τιμές αγοράς που έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων. Συνεπώς, η έντονη ηλιοφάνεια στην Ελλάδα, εγγυάται ότι η επένδυση θα έχει επιτυχία και καθιστά εύκολη την επιτυχία της επένδυσης.

Αξίζει να τονίσουμε ότι πρόσφατα Έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έδειξε ότι ότι η στασιμότητα σε μικρομεσαία Φ/Β έργα μέχρι το 2018 συνοδεύτηκε από μία άνοδο στην κατασκευή Φ/Β πάρκων την τελευταία τριετία (2018-2020) αλλά και προοπτική ευκαιριών για επενδύσεις την επόμενη πενταετία. Μάλιστα, οι συμμετέχοντες θεωρούν πως η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για ενέργεια σε συνδυασμό με την εναρμόνιση της χώρας στα διεθνή περιβαλλοντολογικά πρότυπα μοιραία θα οδηγήσει τον κλάδο, συνολικά, σε ανοδική πορεία. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι “βλέπουν” ότι υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας και σε εγκαταστάσεις μεγάλων Φ/Β συστημάτων.

Τι ισχύει για τα φωτοβολταϊκά σήμερα;

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, μέχρι το 2022 το 23,4% της ενέργειας που καταναλώνει η χώρα μας θα πρέπει να προέρχεται από ΑΠΕ, ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 35% έως το 2030, που σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη για νέα έργα στον κλάδο.
Ειδικά στην ηλεκτροπαραγωγή, η εθνική νομοθεσία (Ν. 3851/2010) προβλέπει συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 60% ως το 2030.
Για τα φωτοβολταϊκά, στόχος είναι η συμμετοχή τους στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή να φτάσει στο 11,3% το 2022 και στο 20,7% το 2030.
Επομένως, βλέπουμε να διαμορφώνεται ένα νέο επενδυτικό περιβάλλον, για το οποίο μάλιστα ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) έδωσε στη δημοσιότητα δύο νέους επικαιροποιημένους οδηγούς.
Με το ισχύον καθεστώς ενίσχυσης των ΑΠΕ (Ν.4414/2016), οι ενισχύσεις για έργα μεσαίας και μεγάλης ισχύος (που ισχύουν για 20 χρόνια) χορηγούνται ως διαφορική προσαύξηση, επιπλέον της αγοραίας τιμής με την οποία οι παραγωγοί πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στην αγορά, ισχύει δηλαδή ο υποστηρικτικός μηχανισμός των εγγυημένων διαφορικών τιμών (feed-in-premium).
Επιπλέον, οι ενισχύσεις για τα έργα αυτής της κλίμακας χορηγούνται στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας. Με το Ν.4602/2019 καθορίστηκαν νέες τιμές αναφοράς (τιμές πώλησης της παραγόμενης ενέργειας) και για τα έργα που δεν συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες.
Συγκεκριμένα, από το 2020 και μέχρι 30/04/2021, οι τιμές αναφοράς για την κατηγορία αυτή έργων θα συναρτώνται από τα αποτελέσματα των προηγούμενων ανταγωνιστικών διαδικασιών (ενώ από 1/5/2021 οι τιμές αυτές θα είναι ρυθμιζόμενες και σταθερές) και όχι από την Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) όπως ίσχυε για την περίοδο 2016-2019.
Με βάση τα ισχύοντα δεδομένα, η τιμή αναφοράς “κλειδώνει” στα 65,74€ ανά Μεγαβατώρα, για τα φωτοβολταϊκά με ισχύ μικρότερη από 500 kW, με ηλέκτριση ή δήλωση ετοιμότητας έως τις 30 Απριλίου. Έπειτα από τη συγκεκριμένη ημερομηνία (και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021), η «ταρίφα» μειώνεται στα 63€ ανά Μεγαβατώρα.
Ένα ζήτημα που απασχόλησε στο παρελθόν πολλούς επενδυτές είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας. Για το θέμα αυτό προβλέπονται τα εξής: όσοι κατέθεσαν αιτήματα για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης ως τις 21-9-2011, μπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας (πλην της Αττικής όπου υπάρχει ολική απαγόρευση).
Για νέες αιτήσεις και μέχρι να καθοριστούν ορισμένες λεπτομέρειες που αφορούν στη χαρτογράφηση και οριοθέτηση της γης υψηλής παραγωγικότητας, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε γήπεδα που έχουν χαρακτηρισθεί ως γαίες υψηλής παραγωγικότητας.

Ποιες είναι οι επιλογές σου;

Σήμερα, οι επιλογές που έχεις αν θες να επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά είναι:
• Να πωλήσεις την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο.
• Να εγκαταστήσεις ένα σύστημα αυτοπαραγωγής για κάλυψη μέρους ή και όλης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που έχεις – γνωστό και ως Νet Metering.

Ποια είναι τα κόστη κατασκευής και πότε γίνεται η απόσβεση;

Για την κατασκευή της εγκατάστασης πρέπει να έχεις χρηματοδότηση από την Τράπεζα.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η τράπεζα θα χρηματοδοτήσει το 80% του συνολικού κόστους της επένδυσης ενώ το υπόλοιπο 20% θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια.
Π.χ. ένα πάρκο 500kW κοστίζει από 280.000 έως 300.000€. Η διαφορά κόστους έγκειται στο αν θέλεις να να βάλεις σταθερά πάνελ ή trackers.
Η Σύμβαση με τον ΔΕΔΔΗΕ είναι 20ετής και η εξόφληση του Δανείου γίνεται από τα έσοδα του πάρκου.
Σήμερα, υπολογίζεται ότι μπορείς να κάνεις απόσβεση και να αρχίσεις να έχεις κέρδος σε λιγότερα από 10 έτη!

Τι έσοδα & τι κέρδος θα έχω από τα φωτοβολταϊκά;

Η επένδυση σε φωτοβολταϊκά σίγουρα έχει μεγάλο κόστος. Όμως και τα οφέλη είναι σημαντικά πχ για ένα πάρκο 500kW τα μικτά ετήσια έσοδα είναι περίπου 56.000€.
(Για ένα πάρκο 100kW είναι περίπου 12.000 ετησίως).
Έσοδα τα πρώτα 10 χρόνια του Δανείου (500kW – 56.000€ ετησίως)
✔️ Αφαιρούνται τα κόστη συντήρησης & καθαρισμού.
✔️ Αφαιρείται η δόση της Τράπεζας – την τραβάει αυτόματα.
✔️ Εσύ εισπράττεις περίπου 15.000€ ετησίως τα οποία δεν φορολογούνται γιατί υπάρχει το δάνειο.
Έσοδα τα επόμενα 10 χρόνια
Δεδομένου ότι η σύμβαση με τον ΔΕΔΔΗΕ είναι 20ετής, μετά τα πρώτα 10 χρόνια θα ισχύουν τα εξής:
Όλα τα έσοδα ( 56.000€ μείον τα κόστη συντήρησης) πάνε στην τσέπη σου αλλά πλέον φορολογούνται καθώς το δάνειο έχει εξοφληθεί.
Όταν λήξει η 20ετία μπορείς να επαναδιαπραγματευτείς τις τιμές και το συμβόλαιο με την ΔΕΗ ή άλλον πάροχο.

Ελπίζουμε να έμαθες όλα όσα χρειάζεσαι για τα φωτοβολταϊκά! Για περισσότερες πληροφορίες επικοινώνησε μαζί μας και ενημερώσου για εγκατάσταση, επιδοτήσεις και κέρδη!